Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktualizácia oznamovacej povinnosti

Aktualizované  25.04.2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje podnikom, že v zmysle článku III. bod 2 (2) Všeobecného povolenia č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb sú podniky povinné predložiť úradu aktualizované oznámenie v súlade s Prílohou č. 1 k Všeobecnému povoleniu. Úrad v najbližších dňoch písomne požiada všetky registrované podniky, aby aktualizovali kontaktné údaje, siete a služby, ktoré poskytujú na území SR a dátum začatia, resp. ukončenia poskytovania jednotlivých sietí/služieb.