Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obsah

Ceny širokopásmového prístupu k internetu za rok 2020

Aktualizované  16.11.2021

Vynikajúce umiestnenie SR v rámci všetkých krajín EÚ   

Európska komisia každoročne zverejňuje porovnanie cien prístupu k internetu v rámci celej EÚ. 

Za rok 2020 sa SR v tomto porovnaní cien vo všetkých troch sledovaných kategóriách umiestnila medzi polovicou lacnejších krajín EÚ. 

Spoločnosť Empirica, ktorá pre Európsku komisiu vykonáva túto komplexnú analýzu porovnania cien, analyzovala za rok 2020: 

  • 13 produktových košov fixného širokopásmového internetu, kde sa SR umiestnila na 7. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ, 
  • 9 košov konvergentných širokopásmových košov, kde je zahrnutý aj fixný aj mobilný širokopásmový prístup k internetu, kde SR skončila na 11. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ, 
  • 12 produktových košov mobilného širokopásmového prístupu k internetu, kde SR skončila na 12. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ. 

Pri fixnom internete sa vyhodnocovali internetové ponuky 5 najväčších spoločností podľa trhového podielu (počtu zákazníkov) a pri mobilnom internete sa vyhodnocovali 3 najväčšie spoločnosti počtu zákazníkov. 

Každý produktový kôš obsahoval určitý počet fixných prípadne mobilných služieb a spomedzi všetkých vyhodnocovaných spoločností sa vybrala vždy spoločnosť s najnižšou cenou v konkrétnom produktovom koši. 

Spoločnosť Empirica následne porovnala všetky najlacnejšie ponuky v EÚ, pričom ceny každého štátu upravila o jeho paritu kúpnej sily (PPP). 

Pre viac detailov link na uverejnenú správu Európskej komisie: Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2020 | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 

Poradie krajín nájdete v správe nižšie v prvom odkaze na stiahnutie: 1. Retail Broadband Prices in Europe 2020 — Executive summary