Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Operátori budú bezplatne informovať o čerpaní minút a dát

Aktualizované  01.12.2023

Dňa 23.11.2023 bola v Zbierke zákonov publikovaná Vyhláška č. 440/2023 Z.z. o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/440/20240101

Vyhláška ustanovuje, že operátori, ktorí poskytujú internet alebo komunikačnú službu (napr. volania, SMS, dáta) majú upozorniť zákazníka na skutočnosť, že jeho spotreba minút, dát a pod. sa blíži resp. dosiahla stanovený objem.
Prvé upozornenie obdrží zákazník pri dosiahnutí úrovne 80 % celkového objemu služby (minút, dát a pod.) a druhé upozornenie pri úplnom vyčerpaní objemu služby.
Operátor bezplatne upozorní zákazníka na úroveň čerpania spotreby služby napríklad zaslaním SMS, push notifikáciou alebo elektronickou poštou.