Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v novej forme

Aktualizované  16.02.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje verejnosť, že od 2.2.2022 začal vydávať osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v novej forme. Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Túto RÚ overuje skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie. 

Zalaminované papierové osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti sú už minulosťou, pričom naďalej ostávajú v plastnosti. RÚ ich nahradil plastovými kartičkami formátu 85 x 54 mm. Každej fyzickej osobe, ktorá pred skúšobnou komisiou preukáže súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a preukáže znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení, vydá RÚ osvedčenie odbornej spôsobilosti už v novej forme. Pripomíname, že bez tejto osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. V súčasnej dobe sa z dôvodu protipandemických opatrení skúšky nevykonávaju a o najbžších termínoch konania bude RÚ informovať.