Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Rada EÚ zakázala Russia Today a Sputnik

Aktualizované  24.03.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby o zákaze vysielania Russia Today a Sputnik, ktorý nariadila Rada Európskej únie (EÚ). 

V Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 2.3.2022 bolo publikované nariadenie Rady EÚ 2022/350 z 1.3.2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EÚ) č. 2014/833 z 31.7.2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. 

V zmysle uvedeného nariadenia sa prevádzkovateľom zakazuje vysielanie akéhokoľvek obsahu právnickými osobami, subjektami alebo orgánmi uvedenými v prílohe XV nariadenia - Russia Today a Sputnik. Ide o zákaz vysielania nielen prostredníctvom prenosu, distribúcie akýmikoľvek prostriedkami ako sú káblové, satelitné, IP-TV, ale aj poskytovateľmi internetových služieb, internetových platforiem alebo aplikácií na zdieľanie videí, či už ide o nové alebo vopred nainštalované alebo také, ktoré môžu takéto vysielanie umožňovať, uľahčovať alebo k nemu inak prispievať. 

Úplné znenie nariadenia Rady (EÚ) 2022/350 je dostupné v Ú.v. EÚ tu: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A065%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.065.01.0001.01.ENG