Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

RÚ začal verejné konzultácie

Aktualizované  28.07.2021

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) začal verejnú konzultáciu návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie povolení pre používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie. Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 30.08.2021 v elektronickej forme na adresu frequency@teleoff.gov.sk. 

RÚ začal verejnú konzultáciu k návrhu zmeny Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3400 – 3800 MHz. V navrhovanej zmene sa aktualizujú vzťahujúce sa medzinárodné dokumenty a štandardy ETSI, upravujú sa špecifické podmienky pre použitie frekvencií v prihraničných oblastiach, odstraňujú sa informácie o kanálovom rozdelení vo frekvenčnom úseku 3400 – 3600 MHz, ako aj o frekvenčnom rozdelení spôsobu prideľovania vo frekvenčnom úseku 3600 – 3800 MHz. Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 30 dní na vyššie uvedenú adresu. 

RÚ začal verejnú diskusiu k možnosti pridelenia frekvencií z frekvenčného úseku 2570 – 2620 MHz na lokálne použitie. V záujme vytvorenia náhradného priestoru pre lokálnych používateľov frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz (3600 – 3640 MHz a 3760 – 3800 MHz) RÚ uvažuje s využitím frekvencií z frekvenčného úseku 2570 – 2620 MHz (nepárovaná časť spektra – systém TDD). Pripomienky spolu s ich zdôvodnením je možné zasielať do 20.08.2021 na vyššie uvedenú adresu. 

Materiály sú dostupné na Konzultačnom mieste