Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Svetová rádiokomunikačná konferencia v Dubaji: Regulačné výstupy kľúčové pre Slovensko

Aktualizované  20.12.2023

Dohoda o aktualizácii Rádiokomunikačných predpisov zakotvených v Rádiokomunikačnom poriadku (RR) identifikuje nové zdroje frekvenčného spektra na podporu technologických inovácií, prehĺbenie globálnej konektivity, zvýšenie prístupu a spravodlivého využívania vesmírnych rádiových zdrojov a zvýšenie bezpečnosti na mori, vo vzduchu a na súši. Generálna tajomníčka ITU Doreen Bogdan-Martin sa vyjadrila, že táto konferencia stavia svet na pevnú cestu k prepojenejšej, udržateľnejšej spravodlivejšej a inkluzívnejšej digitálnej budúcnosti pre všetkých.
Regulačné výstupy kľúčové pre Slovensko sú najmä:

  • A.I. 1.2 – budúce harmonizované využitie frekvencií z frekvenčného pásma 6 GHz (6425 – 7125 MHz) pre IMT (International Mobile Telecommunication) a primárna alokácia pre mobilné služby v Regióne 1 s možnosťou použitia týchto frekvencií aj pre bezdrôtové prístupové systémy (WAS), ako aj lokálnych rádiových sietí (RLAN)
  • A.I. 1.3 – primárna alokácia frekvencií z frekvenčného úseku 3600 – 3800 MHz pre mobilné služby v Regióne 1
  • A.I. 1.5 – sekundárna alokácia frekvencií z UHF frekvenčného pásma v rozsahu 470 – 694 MHz pre mobilné služby s očakávaním ich budúceho prehodnotenia na WRC-31 na primárnu alokáciu
  • A.I. 1.7 – primárna alokácia frekvenčného pásma 117.975 – 137 MHz aj pre leteckú pohyblivú satelitnú službu umožní komunikáciu lietadiel s riadením letovej prevádzky (ATC) prostredníctvom satelitných systémov

Poznámka: rozdelenia sveta podľa ITU sa delí na 3 oblasti – Regióny, SR patrí do Regiónu 1
Región 1 – Európa, Afrika + Ázijská časť Ruska
Región 2 – Amerika Severná + Južná
Región 3 – Ázia, Austrália, Oceánia
 
Na tejto WRC-23 už boli schválené aj body programu budúcej konferencie v roku 2027 (WRC-27) a tiež predbežný program na konferenciu v roku 2031 (WRC-31).
 
ITU je špecializovaná agentúra OSN (Organizácia Spojených národov) pre informačné a komunikačné technológie, ktorá spája celý svet. Je zodpovedná okrem iného za koordináciu zdieľaného a globálneho využívania rádiového spektra, presadzovanie medzinárodnej spolupráce pri prideľovaní frekvencií, zlepšovanie komunikačnej infraštruktúry vo svete a za štandardy, ktoré podporujú bezproblémové prepojenie širokého spektra komunikačných systémov – od rôznych špičkových bezdrôtových technológií po leteckú a námornú navigáciu, rádioastronómiu, oceánografické a satelitné monitorovanie Zeme, ako aj konvergujúce technológie pevných a mobilných telefónov, internetu a rádiového vysielania.

predseda úradu Ivan Marták a generálna tajomníčka Medzinárodnej telekomunikačnej únie Doreen Bogdan-Martinová

Slovenská delegácia s podpísaným záverečným dokumentom z konferencie na čele s vedúcim delegácie SR predsedom úradu Ivanom Martákom
zľava Attila Maťáš (člen delegácie), Ivan Marták (predseda úradu), Erika Dercová (z odboru správy frekvenčného spektra), Milan Mizera (riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra), Gabriel Stančik (zástupca ministerstva dopravy SR)