Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Verejná diskusia o budúcom využívaní frekvencií z frekvenčných pásiem 1500 MHz a 26 GHz

Aktualizované  01.02.2024

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného, aj za správu frekvenčného spektra, zvažuje možnosti pridelenia frekvencií z frekvenčného úseku 1427 – 1517 MHz (ďalej len „frekvenčné pásmo 1500 MHz“) a frekvencií z frekvenčného úseku 24,25 – 27,5 GHz (ďalej len „frekvenčné pásmo 26 GHz“).

Túto Verejnú diskusiu uskutočňuje úrad s cieľom zistiť záujem o budovanie sietí s použitím frekvencií z frekvenčných pásiem 1500 MHz a 26 GHz, respektíve ich častí.

Svoje stanoviská k otázkam formulovaným úradom, ako aj pripomienky a návrhy nad rámec týchto otázok, predložte do 4.3.2024.