Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

30. výročie vzniku úradu

Aktualizované  30.03.2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) si v novodobej histórii samostatnej SR pripomína 30. výročie jeho vzniku. Predchodca dnešného úradu - Telekomunikačný úrad SR bol zriadený 1. januára 1993. 

Zákon č. 96/1993 Z.z. z  24.3.1993 (účinný od 5.5.1993), ktorým sa menil a dopĺňal Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení Zákona č. 150/1992 Zb. ustanovil, že orgánmi štátnej správy telekomunikácií sú: ministerstvo, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky a oblastné telekomunikačné úrady. 

Všetky oblasti vtedajšieho úradu prešli veľkým posunom nielen z hľadiska rozsahu, či náročnosti odborných činností, ktoré úrad vykonáva, ale vykonali sa aj veľké zmeny v legislatíve. Rozsah pôsobnosti úradu rokmi neustále stúpa, čo si v súčasnej dobe vyžaduje neustále odborné vzdelávanie zamestnancov. Kým v minulosti nebol počítač, či internet pre zamestnancov samozrejmosťou, väčšina agendy nebola digitalizovaná a papier a pero boli základom, dnes je to už inak. „Úrad prešiel rokmi kompletnou technickou vybavenosťou, nielen pri výkone práce na úrade, ale aj v teréne, nevynímajúc využívanie špičkových novodobých informačných technológií. Zmeny tiež nastali aj v personálnej oblasti, ktorá si vyžaduje v prvom rade vyššiu odbornosť zamestnancov, profesionalitu, či právne povedomie,“ povedal predseda úradu Ing. Ivan Marták a dodal: „Som si istý, že tento úrad vo veľkej miere pomohol k modernizácii a komfortu využívania elektronických a poštových služieb.“ 

Úrad výraznou mierou prispel k otvoreniu telekomunikačného trhu pre viacerých telekomunikačných operátorov, k ponuke prepojenia sietí, čím sa zabezpečilo zdieľanie siete toho času monopolných slovenských telekomunikácií s inými operátormi, či lacnému medzinárodnému roamingu, vďaka čomu môžete v rámci EÚ telefonovať za rovnaké ceny ako u nás v SR. Stojí aj pri regulovaní cien Slovenskej pošty, bráni nevyžiadaným marketingovým volaniam, ktoré mnohých obťažujú a tak zabezpečil povinnosť používania marketingovej predvoľby (0)888 a následne spustenie Zoznamu telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní, do ktorého sa môže registrovať každý občan SR a vyhnúť sa tak rôznym telemarketingovým ponukám, o ktoré nemá záujem. Verejnosť sa častejšie môže stretnúť s činnosťou úradu napríklad pri problémoch s rušením televízie alebo rozhlasu, alternatívnom riešení sporov, ktorého cieľom je dosiahnuť zmierlivejšie vyriešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Úrad tiež zabezpečuje aj skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre tých, ktorí chcú riadiť lode, či lietadlá. Veľkou mierou prispel k prenositeľnosti mobilného telefónneho čísla, či internetu od jedného operátora k druhému.  

Úrad je financovaný refinančným mechanizmom z opakovaných úhrad, tie určuje a vyberá v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Všetky náklady, prípadne neočakávané výdavky sú plne kryté z príjmov úradu, zároveň prispieva do štátneho rozpočtu financiami za pridelenie frekvencií vo výberových konaniach. 
Bratislava, 30.3.2023