Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obsah

Frekvencie z pásma 3600 MHz sú vysúťažené: Zohrajú dôležitú úlohu v budovaní nových 5G sietí

Aktualizované  06.05.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií ukončil 5.5.2022 výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz formou elektronickej aukcie. Predané frekvencie budú mať dôležitú úlohu v budovaní 5G sietí. Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je 63 610 000 EUR. Víťazmi ponúkaných frekvenčných blokov, ktorých predložené ponuky splnili podmienky stanovené vo výzve, sú Orange Slovensko a.s., O2 Slovakia, s.r.o., Slovak Telekom, a. s. a SWAN, a.s. 

Úrad začal výberové konanie formou elektronickej aukcie 1.3.2022, kedy zverejnil výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz. „Cieľom tohto výberového konania bola podpora investícií do nových technológií 5G výrazne skôr ako vyprší platnosť súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 3600 MHz (31.8.2025).“ povedal predseda úradu Ivan Marták.  

Záujemcovia mohli predkladať svoje ponuky do 5.4.2022. Následne 5-členná výberová komisia posúdila, či predložené ponuky spĺňajú všetky podmienky stanovené vo výzve. Účastníci boli informovaní, že ich ponuky splnili všetky formálne náležitosti a postúpili do aukčnej fázy výberového konania. 

V rámci prípravy na elektronickú aukciu absolvovali všetci účastníci školenie na obsluhu elektronického aukčného systému a skúšobnú aukciu, počas ktorej  si mohli overiť  ich schopnosť elektronický aukčný systém obsluhovať. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Celý proces prebehol úspešne. „Predali sme kompletne celé pásmo a navyše za cenu, ktorá predstavuje slušný európsky priemer. Sme spokojní.” uviedol predseda úradu Ivan Marták. 

Vo frekvenčnom pásme 3600 MHz (5G) získala: 

  • spoločnosť SWAN, a.s. frekvenčný úsek 3410-3500 MHz za sumu 14 400 000 EUR 
  • ​spoločnosť Orange Slovensko a.s. frekvenčný úsek  3500-3600 MHz za sumu 16 000 000 EUR 
  • ​spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. frekvenčný úsek 3600-3700 MHz za sumu 17 210 000 EUR 
  • ​spoločnosť Slovak Telekom, a.s. frekvenčný úsek 3700-3800 MHz za sumu 16 000 000 EUR. 

Frekvencie z frekvenčného pásma 3600 MHz budú úspešní  účastníci môcť začať používať od 1.9.2025. Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a rozhodnutia úradu o určení podmienok vydané na základe pripravovaného výberového konania budú vydané s platnosťou do 31.12.2045.