Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Jedinečná dohoda všetkých štyroch slovenských mobilných operátorov: Preusporiadanie frekvencií v pásme 1800 MHz zabezpečí skvalitnenie služieb verejnosti

Aktualizované  14.04.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) inicioval a moderoval jednania všetkých mobilných operátorov pôsobiacich v SR o preusporiadaní svojich frekvencií (refarming) v pásme 1800MHz. Výsledkom rokovaní je aj v Európskej únii unikátna dohoda vedúca k tomu, že už v druhom kvartáli roku 2022 tak budú mať operátori rovnaké frekvenčné prídely a navyše usporiadané do súvislých blokov. Pre verejnosť to znamená skvalitnenie služieb v podobe vytvorenia podmienok pre čo najefektívnejšie využívanie frekvencií, pre zavádzanie ďalších nových technológií, služieb a pre maximálnu podporu hospodárskej súťaže. 

Viac ako 8 rokov trvajúci nevyhovujúci stav rozdelenia frekvencií sa podarilo vďaka úspešným, aj keď nie jednoduchým, rokovaniam odstrániť a napokon došlo v posledných dňoch medzi operátormi Orange, Slovak Telekom, O2 Slovensko a SWAN k dohode. „Rokovaniam sme venovali veľa času a energie, no výsledok stojí za to. Konečne sa podarilo dôležité frekvenčné pásmo sceliť, rovnomerne prerozdeliť medzi všetkých štyroch operátorov a umožniť im poskytnúť  kvalitnejšie služby verejnosti,” povedal predseda úradu Ivan Marták, ktorý tak môže uzavrieť jednu z priorít, ktorú si stanovil pri nástupe do funkcie. 

Kým doteraz mali operátori prídely vo frekvenčnom spektre roztrúsené, touto dohodou sa frekvencie preusporiadajú tak, aby každý z nich mal svoj súvislý blok. Blok bude mať šírku u každého operátora na troch štvrtinách Slovenska 20 Mhz a na jednej štvrtine 15 MHz. Za potrebou preusporiadania je zmena využitia daného spektra v pásme 1800MHz. V minulosti sa totiž využívalo na hlasové služby, ktoré vyžadovali len 0,2 MHz-ové  súvislé kanály, no dnes prevažujú služby dátové, ktoré už vyžadujú súvislé spektrum, ktorého šírka musí byť násobkom 5 MHz.