Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obsah

Mali ste nechcený marketingový telefonát? Dajte nám o tom vedieť!

Aktualizované  01.06.2021

Ponúkal vám niekto telefonicky alebo emailom  rôzne tovary a služby bez vášho  predchádzajúceho súhlasu? Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Regulačný úrad registruje narastajúcu závažnosť problému nevyžiadanej komunikácie voči občanom Slovenskej republiky a preto  za účelom bližšieho zistenia a monitorovania situácie na trhu vo veci možného porušovania zákona o elektronických komunikáciách, sa obracia na občanov, aby ho o takýchto marketingových volaniach a emailových správach informovali. Obsahom telefonátov a emailov sú napríklad ponuky lacnejšieho odberu plynu alebo elektriny, telekomunikačných služieb, zmeny zdravotnej poisťovne alebo predaj iných rôznych tovarov a služieb (vysávačov, ponožiek, paplónov, hrncov a pod). 

Napíšte nám o vašich konkrétnych skúsenostiach s takýmito ponukami tovarov a služieb na adresu prieskum@teleoff.gov.sk V správe prosíme uveďte čo najviac podrobností, najmä telefónne číslo, z ktorého vám volali, kedy, v akej veci, aké tovary alebo služby vám ponúkali. Ďakujeme. 

Mohli mi volať legálne?! 

V mnohých prípadoch sú marketingové volania  legálne, lebo ste na takéto volanie vopred udelili súhlas niekedy v minulosti a už si  to nepamätáte, resp. ste si to pri odovzdaní súhlasu ani neuvedomili. Občania často dávajú písomný súhlas s volaním alebo zasielaním ponúk emailom na účely priameho marketingu pri uzatváraní zmlúv, počas rôznych marketingových kampaní, napr. počas súťaží alebo pri získavaní rôznych kariet výhod, ako sú členské alebo vernostné karty. Pokiaľ vás takéto volania alebo správy obťažujú, váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

Toto je kľúčové 

V zákone o elektronických komunikáciách sa uvádza: Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Povinnosť predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.