Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Mapovanie širokopásmových sietí na Slovensku

Aktualizované  04.06.2024

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) sa sústreďuje na posilnenie výkonu regulácie elektronických komunikácií, s čím súvisí aj potreba vykonania geografického prieskumu pokrytia Slovenska sieťami. V súčasnej dobe stále prebieha geografický prieskum prostredníctvom zberu údajov od podnikov o pokrytí do informačného systému Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad a potrvá v predĺženej lehote do 30.6.2024.

Úrad uskutočnil v období od 1.3.2024 do 31.5.2024 geografický prieskum pokrytia územia sieťami. Do tohto zberu údajov prispievajú podniky poskytujúce širokopásmové siete. Ide o komplexnú a pomerne náročnú aktivitu, ktorá sa na Slovenku realizuje prvýkrát. Podniky  síce majú v zmysle zákona o elektronických komunikáciách povinnosť poskytnúť úradu potrebné údaje v stanovenej lehote, avšak ukázalo sa, že zrejme je nevyhnutnosťou poskytnúť nielen podnikom objektívne dlhší čas na poslanie všetkých dát, ale zároveň aj na implementáciu informačného systému. „Aj s ohľadom na potrebu stabilizovať funkcionalitu novo implementovaného systému na zber údajov a nevyhnutnú dobu pre operátorov potrebnú na jeho zvládnutie, sme sa rozhodli predĺžiť lehotu na zasielanie údajov do 30.6.2024,“ povedal predseda úradu Ivan Marták.

Z celkového počtu približne 690 podnikov, ktoré poskytujú internet v oblastiach Slovenska, si splnilo svoju povinnosť do mája 2024 viac ako 300. Tento počet však nevyjadruje celkové zastúpenie v relevantnom segmente a preto úrad musí počkať na doplnenie údajov aj od ďalšej, podstatnej časti podnikov.

Cieľom je mapovanie širokopásmových sietí na Slovensku, čím sa zabezpečí zavádzanie broadbandu na Slovensku a taktiež sa zabezpečí vyhlasovanie štátnych intervencií v rámci strategického plánovania zavádzania broadbandu, či monitoringu investícií operátorov do pevných a mobilných sietí.