Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nové sadzobníky za používanie frekvencií, identifikačných znakov a čísel

Aktualizované  01.08.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) informuje, že 1.8.2022 vstupujú do platnosti dva všeobecne záväzné právne predpisy úradu. Regulátor tak na základe nich predpisuje úhrady za používanie frekvencií a identifikačných znakov ako aj čísel. Tieto úhrady sú príjmom štátneho rozpočtu. 

Používatelia frekvencií a identifikačných znakov sa budú riadiť opatrením, ktoré nadobúda účinnosť od 1.8.2022. Ide o Opatrenie úradu z 25.7.2022 č. 4/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak. Pdoniky, ktorým sú pridelené čísla sa budú riadiť Opatrením úradu z 25.7.2022 č. 3/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla. 

V opatrení o úhradách za používanie frekvencií  a identifikačných znakov dochádza napríklad k podrobnejšiemu diferencovaniu úhrad za jednotlivé frekvenčné pásma v prípade používania frekvencií pre celoplošné rádiové siete a kampusové siete MFCN, alebo tiež k zmene - zníženiu modifikačného koeficientu „Km“. 

Novým prvkom v opatrení o úhradách za pridelené čísla je definovanie ročnej sadzby za používanie čísel pre komunikáciu stroj-stroj a pre marketingovú komunikáciu.