Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nový predseda RÚ sa ujal funkcie

Aktualizované  21.09.2020

Ing. Ivan Marták, pri príležitosti ujatia sa funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), poďakoval svojmu predchodcovi Ing. Vladimírovi Kešjarovi za jeho prácu a ocenil dlhoročnú spoluprácu s ním. Medzi hlavné priority nového predsedu patrí implementácia nového Európskeho kódexu elektronických komunikácií (EECC) do zákona a každodennej praxe, sprístupnenie všetkých 5G frekvencií (t. j. 1500 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz a 26 GHz) do prvého polroka 2022 a udržať konkurenčné prostredie s minimálne štyrmi mobilnými sieťovými operátormi. Nový predseda plánuje podporovať pokles maloobchodných cien mobilných služieb pod úroveň PPP váženého priemeru EÚ. 

Na kvalitné plnenie úloh je potrebné udržať kvalitných odborníkov a získať kompetentných expertov. Bez kompetentných expertov sa kvalitná regulácia robiť nedá. V tejto súvislosti je potrebné zvýšiť výdavky na mzdy, ktoré sú cca na úrovni 60% platov telekomunikačných operátorov. Ďalej by RÚ potreboval na obdobie najbližších 3-5 rokov zdvihnúť investičné prostriedky aspoň o 1 mil. eur ročne na výraznú modernizáciu výpočtovej techniky, meracích a monitorovacích zariadení, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Všetky tieto výdavky sú plne pokryté príjmami RÚ. Ďalej je potrebná plná materiálna, personálna aj finančná nezávislosť RÚ. V podmienkach Slovenskej republiky je skvelým príkladom fungovania nezávislého sektorového regulátora koncept použitý v prípade Národnej Banky Slovenska (NBS). Ako paralelu je v tomto prípade nevyhnutné uviesť, že obom regulátorom (NBS aj RÚ) je determinovaná ich nezávislosť priamo európskou legislatívou. Bližšie informácie sú dostupné v Koncepcii rozvoja a udržateľnosti RÚ, ktorú prezentoval nový predseda počas výberu kandidátov na predsedu RÚ. 

Dňa 16.09.2020 Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky zvolila Ing. Ivana Martáka za predsedu RÚ. RÚ získal v novom predsedovi skúseného manažéra a odborníka. Predseda RÚ absolvoval štúdium na elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a následne od roku 1990 pracoval na technických a manažérskych pozíciách v spoločnostiach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovensko, a. s. Situáciu na telekomunikačnom trhu a rovnako aj prácu RÚ dôverne pozná. Posledných osem mesiacov pred zvolením do funkcie predsedu pracoval v RÚ na pozícii vedúceho oddelenia stratégie a ďalších osemnásť rokov bol v kontakte s RÚ z pozície riaditeľa úseku stratégie, regulačných vzťahov a práva v Orange Slovensko, a. s. 

Predsedu RÚ na návrh vlády volí Národná rada Slovenskej republiky na šesťročné funkčné obdobie. Tá istá osoba môže byť predsedom RÚ maximálne dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda je štatutárnym orgánom RÚ, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.