Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Pilotný projekt využitia najnovších technológií v pásme 26 GHz

Aktualizované  13.10.2021

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ponúka celoplošným, regionálnym aj lokálnym telekomunikačným operátorom a akademickej obci spoluprácu pri pilotnom projekte - testovaní telekomunikačných sietí najnovšej generácie vo frekvenčnom pásme 26 GHz. Operátori, ktorí majú záujem o  testovaciu prevádzku v tomto frekvenčnom pásme sa môžu elektronicky kontaktovať RÚ, odbor správy frekvenčného spektra, e-mail:
frequency@teleoff.gov.sk

RÚ, ako držiteľ individuálneho povolenia, prispeje do spolupráce v rámci pilotného projektu frekvenciami z pásma 26 GHz v rozsahu 600 MHz v rámci celého územia Slovenskej republiky. Každý z operátorov, ktorý bude mať záujem o spoluprácu s RÚ bude môcť uviesť do prevádzky max. 5 základňových staníc v rámci jednej geografickej lokality. RÚ bude vykonávať technické merania a akreditované osoby spolupracujúcich organizácií budú vykonávať tzv. hygienické merania. Po ukončení pilotného projektu bude publikovaná správa o  priebehu a výsledkoch spolupráce s každým jedným operátorom samostatne. Predpokladaná doba testovacej prevádzky bude maximálne 6 mesiacov.