Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Podniky pozor: Nahláste svoje kontaktné údaje do databázy úradu

Aktualizované  25.05.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) začína s aktualizáciou údajov v zozname podnikov. Cieľom je vytvoriť aktuálne platnú databázu všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb v SR. 

Evidencia podnikov bude aktualizovaná tak, aby boli údaje v súlade s § 10 Zákona o elektronických komunikáciách ako aj so Všeobecným povolením č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb v platnom znení. „Regulátor bude od podnikov požadovať aktualizáciu údajov o osobách, ktoré sú oprávnené konať v mene podniku vo veci splnenia oznamovacej povinnosti a taktiež bude vyžadovať, aby podniky potvrdili skutočnosť, či poskytujú služby prístupu do internetu,“ povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií Ivan Martyák. 

Aktualizácia údajov má byť v rozsahu, že každý podnik uvedie meno a priezvisko oprávnenej osoby, jej telefónne číslo a e-mailovú adresu. Úrad upozorňuje, že v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách môže podnikom za nedodržanie uvedenej povinnosti, resp. za jej porušenie, stanoviť pokutu od 200 eur do 5 % z obratu. Podniky by si preto mali vo vlastnom záujme splniť túto povinnosť čo najskôr. 

Zároveň úrad pripravuje aj vykonávací všeobecne záväzný predpis, v ktorom ustanoví podrobnosti týkajúce sa procesu zmeny operátora – poskytovateľa pripojenia k internetu. Totiž zákazník si  môže zmeniť nielen svojho mobilného, či fixného operátora, ale rovnako aj operátora poskytujúceho prístup k internetu. Úrad v záujme maximálneho komfortu koncových užívateľov a zjednodušenia procesu zmeny poskytovateľa internetu predpokladá vytvorenie verejne prístupnej databázy kontaktov osôb zodpovedných za migráciu internetových zákazníkov. Vo vykonávacom predpise určí najmä podrobnosti zmluvy o uskutočnení zmeny operátora, administratívneho postupu pri zmene operátora a kompenzácie pri oneskorení vykonania zmeny alebo pri jej zneužití.