Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Prevádzkovatelia webových stránok zbystrite pozornosť: Má tá vaša správne nastavenie získavania súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies?

Aktualizované  04.05.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) postupuje podľa Zákona o elektronických komunikáciách účinného od 1.2.2022. Podľa § 109 ods. 8 tohto zákona každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Úrad už začal vykonávať kontroly dodržiavania predmetného ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, a to najmä vo vzťahu k podmienkam získavania preukázateľného súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies. 

Napriek tomu, že v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách úrad nie je povinný zverejňovať usmernenie k predmetnej problematike, odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovenia § 109 ods. 8  zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, vypracoval stanovisko pre správne nastavenie získavania súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies. „Chceme touto formou preventívne usmerniť prevádzkovateľov webových stránok, aby spracúvanie a ukladanie súborov cookies vrátane získavania súhlasu  od užívateľov, bolo správne a zákonné,“ povedal riaditeľ odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií Dušan Mozola.  

Súbormi cookies sa rozumejú malé jednoduché textové súbory, ktoré webový server ukladá do zariadenia pri návšteve a prezeraní webových stránok. Používajú sa za účelom ukladania údajov o užívateľovi a jeho nastaveniach, takže nie je potrebné, aby webová stránka tieto informácie opakovane požadovala. 

Žiadosti o súhlas s ukladaním a spracúvaním informácií prostredníctvom cookies sa na webových stránkach často objavujú vo veľkosti, ktorá prekrýva takmer celý ich obsah,  a tým komplikujú používanie  webových stránok zo strany užívateľa. V niektorých prípadoch dokonca užívateľ nemá na výber, a ak chce pokračovať v prehliadaní  webovej stránky, musí kliknúť na tlačidlo „súhlasím“ alebo „prijať“. Spoločnosti používajú rôzne praktiky, aby prinútili užívateľov „súhlasiť“, napriek tomu, že iba malé percento užívateľov skutočne chce súhlasiť so spracovávaním a ukladaním informácií prostredníctvom všetkých cookies. Prevádzkovatelia webových stránok sa cielene snažia nadizajnovať možnosť udelenia súhlasu so spracovaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom cookies tak, aby čo najviac používateľov kliklo na „súhlasím“. „Úrad chápe benefity, ktoré z ukladania a spracúvania súborov cookies pre prevádzkovateľov webových stránok vyplývajú, je však potrebné zdôrazniť, že súhlas užívateľa s ukladaním a spracúvaním súborov cookies v jeho zariadení má byť slobodne daný a nesmie byť vynucovaný alebo akokoľvek podmieňovaný, čo by bolo v rozpore so zákonom,“ dodal riaditeľ odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií Dušan Mozola.  

Úrad môže za nesprávne nastavenie súborov cookies udeliť pokutu od 200 eur až do 10 % z obratu prevádzkovateľa webovej stránky.