Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Príjmy RÚ za rok 2020 boli vo výške 74,23 mil. eur

Aktualizované  30.06.2021

Príjmy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) v roku 2020 boli vo výške 74,23 mil. eur. Najvyšší podiel mali prímy z úhrad za právo používať frekvencie, ktoré dosiahli výšku 72,85 mil. eur, z toho 57,665 mil. boli jednorazové úhrady, resp. prvá splátka úhrady, ktorú zaplatili mobilní operátori po výberovom konaní za pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz. Príjmy z úhrad podľa všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb boli vo výške 807,79 tis. eur a z úhrad za právo používať čísla 487,07 tis. eur. Výdavky RÚ bez prostriedkov EÚ boli na úrovni 7,699 mil. eur.  

Frekvencie majú pridelené okrem mobilných operátorov aj ďalší telekomunikační operátori, ďalej napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky... Všetci z nich platia každoročne opakované úhrady za právo používať frekvencie. 

Fyzický stav zamestnancov RÚ k 31.12.2020 bol 157, z toho 87% malo vysokoškolské vzdelanie. Ženy tvorili 48% zo všetkých zamestnancov, z toho vo vedúcich funkciách ich bolo 9. K 31.12.2020 čerpali 2 zamestnankyne úradu materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku.