Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obsah

Regionálne optické siete v roku 2024: Najlepšie bude pokrytý západ, budovanie regionálnych optických sietí však bude prebiehať po celom Slovensku

Aktualizované  17.08.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) v mesiacoch jún a júl 2022 zozbieral informácie od 190 podnikov o existujúcich alebo do roku 2024 plánovaných regionálnych optických sieťach (angl. backhaul alebo sieť spájajúca jednotlivé obce s okresným alebo krajským mestom „od kostola do okresného mesta“), ktoré takéto siete vlastnia. Účelom tohto zberu dát bolo zmapovať stav komerčne vybudovaných regionálnych optických sietí na konci roku 2024 ako aj prípadnú potrebu štátnej intervencie  a jej výšku do ich dobudovania. Prítomnosť regionálnych optických sietí je totiž nevyhnutným predpokladom pre budovanie optických prístupových sietí („od kostola do jednotlivých domov“) pre služby vysokorýchlostného internetu a vysokokvalitnej televízie. 

Úrad realizoval zber informácií o backhaule prostredníctvom formulára zverejnenom na webovom sídle úradu. Spracovaním dát sa k 14.7.2022 zistilo, že na konci roku 2021 nebola v 970 z 2890 obcí na Slovensku prítomná regionálna optická sieť, z čoho tretina takýchto obcí sa nachádza v Prešovskom kraji. Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Bratislavský kraj s 92% prítomnosťou backhaulu (v 67 zo 73 obcí). Hoci sa do konca roku 2024 dobudujú regionálne optické siete do ďalších 193 obcí v rámci celého Slovenska a počet obcí bez backhaulu klesne na 777, oba kraje, ako Prešovský tak aj Bratislavský, si svoje miesta na opačných koncoch rebríčka udržia. V rebríčku Top 5 najväčších vlastníkov a budovateľov regionálnych optických sietí sú Slovak Telekom, Orange a všetky 3 elektrickú energiu distribuujúce podniky s majoritou štátu. Jedinečné pokrytie aspoň jednej obce backhaulom bude mať v roku 2024 však až 38 telekomunikačných podnikov. „Krajské a okresné mestá sú pokryté nie jednou, ale viacerými backhaulovými optickými sieťami, čím menšia obec, tým klesá pravdepodobnosť prítomnosti regionálnej optickej siete. Veľký rozdiel je možné zaznamenať aj medzi západom a východom krajiny,“ povedal predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ing. Ivan Marták. 

3 najväčšie sídla (nad 3 000 obyvateľov) bez prítomnosti regionálnej optickej siete budú na konci roka 2024 Lomnička v okrese Stará Ľubovňa, Gajary v okrese Malacky a Mútne v okrese Námestovo. V 777 sídlach bez regionálnej optiky žije podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 cca 290 tisíc obyvateľov, priemerná veľkosť sídla bez regionálnej optiky je teda 373 obyvateľov. „Pre dobudovanie regionálnych optických sietí do všetkých zostávajúcich 777 obcí Slovenska, ktoré nedávajú podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné služby úplný (t.j. štátom nepodporený) komerčný zmysel, by bolo potrebných približne 120 miliónov eur, z ktorých ideálne polovica by mala pochádzať od telekomunikačných podnikov a polovica, t.j. 60 miliónov formou štátnej intervencie realizovanej formou nenávratnej finančnej pomoci z Európskych fondov,“ odhaduje predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ing. Ivan Marták. 

Prítomnosť regionálnej (backhaulovej) optickej siete v obciach v jednotlivých krajoch SR 

kraj Počet obcí 2021 2021 Backhaul 
Počet pokrytých obcí
2021 Backhaul 
% pokrytých obcí
2021 Backhaul 
Počet nepokrytých obcí
2024 Backhaul 
Počet pokrytých obcí
2024 Backhaul 
% pokrytých obcí
2024 Backhaul 
Počet nepokrytých obcí
Prešovský 665 344 51,73% 321 399 60,00% 266
Banskobystrický 516 309 59,88% 207 359 69,57% 157
Trenčiansky 276 186 67,39% 90 202 73,19% 74
Košický 440 280 63,64% 160 326 74,09% 114
Žilinský 315 230 73,02% 85 249 79,05% 66
Nitriansky 354 293 82,77% 61 295 83,33% 59
Trnavský 251 211 84,06% 40 216 86,06% 35
Bratislavský 73 67 91,78% 6 67 91,78% 6
  2890 1920 66,4% 970 2113 73,1% 777

 
 Prítomnosť regionálnej (backhaulovej) optickej siete v obciach v jednotlivých okresoch SR 
 (10 najhorších a 10 najlepších) 

kraj Počet obcí 2021 2021 Backhaul 
Počet pokrytých obcí
2021 Backhaul 
% pokrytých obcí
2021 Backhaul 
Počet nepokrytých obcí
2024 Backhaul 
Počet pokrytých obcí
2024 Backhaul 
% pokrytých obcí
2024 Backhaul 
Počet nepokrytých obcí
Stropkov 43 12 28% 31 13 30% 30
Turčianske Teplice 26 7 27% 19 8 31% 18
Bánovce nad Bebravou 43 16 37% 27 16 37% 27
Myjava 17 7 41% 10 7 41% 10
Levoča 33 13 39% 20 14 42% 19
Sabinov 43 16 37% 27 19 44% 24
Banská Štiavnica  15 6 40% 9 7 47% 8
Snina 34 11 32% 23 16 47% 18
Krupina 36 16 44% 20 17 47% 19
Svidník 68 33 49% 35 34 50% 34
Nitra 62 58 94% 4 58 94% 4
Pezinok  17 16 94% 1 16 94 1
Žarnovica 18 9 50% 9 17 94% 1
Púchov 21 18 86% 3 20 95% 1
Čadca 23 22 96% 1 23 100%
Bytča 12 11 92% 1 23 100% 
Kysucké Nové Mesto  14 14 100% 0 14 100% 
Senec 29 29 100% 0 29 100% 
Bratislava I-V  1 1 100% 0 1 100% 
Košice I-IV  1 1 100% 0 1 100% 
  2890 1921   969  2113   777