Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obsah

Regulácii budú podliehať už len dva veľkoobchodné trhy

Aktualizované  04.01.2021

Dňa 29.12.2020 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 zo dňa 18. decembra 2020 o relevantných trhoch produktov a služieb v sektore elektronických komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante, t. j. regulácii, ktorú vykonáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad). 

Podľa tohto Odporúčania majú na území Európskej únie podliehať regulácii dva trhy: 

Trh 1: Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení 
Trh 2: Veľkoobchodná vyhradená kapacita. 

Z doteraz platného Odporúčania Európskej komisie 2014/710/EÚ tak boli vypustené tri trhy: 

Trh 1: Veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení 
Trh 2: Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach 
Trh 3b: Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre výrobky určené na hromadný trh. 

Na týchto troch trhoch Regulačný úrad najskôr vykoná tzv. test troch kritérií a v prípade, že nebude splnené ktorékoľvek z kritérií, takýto trh v Slovenskej republike nebude podliehať regulácii. 

Nové Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 je dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2245&qid=1609754186019