Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie

Aktualizované  11.04.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil 11. apríla 2022 vo Vestníku RÚ č. 04/2022 výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej služby. Dôvodom začatia licenčného konania je blížiaci sa termín ukončenia súčasnej poštovej licencie, a to 31. decembra 2022. 
Poštová licencia sa udelí na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku na celom území Slovenskej republiky a na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2027. 

Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby, ktoré musia byť dodržané pri poskytovaní univerzálnej služby, sú zverejnené vo Vestníku úradu č. 03/2022 zo dňa 07.04.2022 a na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk v časti Poštové služby, Kvalita poštových služieb.   

Úrad udelí poštovú licenciu účastníkovi konania, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a má najlepšie technické, organizačné a personálne predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na poskytovanie univerzálnej služby. 

Žiadosť o udelenie poštovej licencie je potrebné predložiť do 20.05.2022. Tlačivo Žiadosti o udelenie poštovej licencie je prílohou výzvy, je zverejnené na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, v časti Poštové služby alebo si ho možno vyžiadať na e-mailovej adrese :
postovesluzby@teleoff.gov.sk