Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obsah

Kontakty


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Továrenská 7

P.O.BOX 40

828 55 Bratislava 24

GPS: 48° 8' 39.1374" 17° 7' 20.9526"

 


Informátor - recepcia (SBS) 

0908 880 099

 

Podateľňa

Telefón
0905 396 697

0918 333 899

ikona work outline pondelok - štvrtok: 8:30-11:00 a 12:00-14:30
  piatok: 8:30-11:00 a 12:00-13:30

 

eGovernment (elektronická štátna správa)

 

Nazeranie do spisov správneho konania

 je možné po predchádzajúcej dohode so zamestnancami vecne príslušného odboru, ktorý administratívny spis vedie a ak ide o druhostupňové rozhodnutie, po dohode so zamestnancami odboru legislatívy a práva. Účastník správneho konania je oprávnený uplatniť si svoje právo nazerať do spisu správneho konania v nasledovných hodinách:

utorok: 13:00-17:00
streda: 10:00-15:00
štvrtok: 09:00-13:00

 

Vedenie úradu

Vedenie úradu

Predseda Ing. Ivan Marták

Asistentka predsedu úradu
Ing. Dominika Giglerová

Telefón
0949 554 223

Podpredseda úradu

Podpredseda úradu
Ing. Ján Fľak, PhD.

Telefón
0918 730 833

 

Odbory a oddelenia

kancelária predsedu

Riaditeľka odboru
Ing. Mária Frindrichová

Telefón
0907 629 056

oddelenie kontroly, sťažností a riešenia sporov

Vedúci oddelenia
Mgr. Jaroslav Dohnal

Telefón
0905 203 587

oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky

Vedúci oddelenia
Ing. Ľubomír Lacko

Telefón
0905 380 600

oddelenie stratégie

Vedúci oddelenia
Ing. Pavol Bojnanský

Telefón
0917 692 860

tlačovo-informačné oddelenie

Vedúca oddelenia
Mgr. Adriana Volfová

Telefón
0911 103 170

referát pre vzdelávanie a výberové konania

pracovníčka referátu
Ing. Antónia Pulmanová

Telefón
0917 391 672

odbor správy frekvenčného spektra

Riaditeľ
Ing. Milan Mizera


 

Sekretariát
Silvia Pacalajová

Telefón
0945 504 256

referát osobitej odbornej spôsobilosti

skúšky
Mgr. Andrea Lepková Marić

Telefón
0905 653 775

oddelenie televíznej a rozhlasovej služby

vedúci oddelenia
Ing. Miroslav Hreus

Telefón
0907 845 078

oddelenie pozemnej a pohyblivej služby

vedúca oddelenia
Ing. Erika Dercová

Telefón
0917 577 087

oddelenie pevnej a družicovej služby

vedúci oddelenia
Ing. Marek Veselovský

Telefón
0903 420 259

odbor regulácie elektronických komunikácií

Riaditeľ
Ing. Mgr. Ivan Martyák


 

Sekretariát
Ing. Daniela Mihoková

Telefón
0918 335 102

oddelenie trhových analýz

vedúca oddelenia
Ing. Marcela Hricová

Telefón
0905 949 395

oddelenie cien

vedúca oddelenia
Ing. Andrea Rybárová

Telefón
0907 841 397

oddelenie regulácie sietí a služieb

vedúci oddelenia
Ing. Miroslav Keszeli

Telefón
0905 647 309

oddelenie širokopásmových sietí

vedúci oddelenia
Ing. Peter Anetta

Telefón
0905 396 811

oddelenie správy čísel

vedúca oddelenia
Ing. Beata Ďurecová

Telefón
0905 653 776

odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií

jednotné informačné miesto

Riaditeľ
Mgr. Michal Gajarský

Telefón
0905 468 906

odbor regulácie poštových služieb

Riaditeľka
JUDr. Zuzana Isteníková
Ulica 1. mája č. 16, 010 01 Žilina 1

Telefón
0918 240 745
 

Kancelária odboru a medzinárodnej spolupráce

Ing. Jana Paurová

Telefón
0908 908 147

odbor ekonomiky a správy

Riaditeľ
Ing. Milada Lovičová

Telefón
0907 844 746

oddelenie rozpočtu a hospodárskej správy

vedúca oddelenia
Ing. Jana Hopjaková

Telefón
0907 828 244

oddelenie financovania a pohľadávok

vedúci oddelenia
Ing. Tomáš Kasimyar

Telefón
0905 653 772

oddelenie majetkovo-právne a verejného obstarávania

vedúci oddelenia
Mgr. Roman Janeček

Telefón
0918 641 429

odbor legislatívy a práva

Riaditeľka
JUDr. Paulína Stanová

Telefón
 

referát administratívno-právny

Zuzana Fürstová

Telefón
0918 416 825

odbor informačných a komunikačných technológií

Riaditeľ
Mgr. Andrej Bradáč

Telefón
0905 010 010

osobný úrad

Vedúca oddelenia
Mgr. Michaela Dohnalová

Telefón
0903 420 257