Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Podávanie podnetov a výsledkov prešetrenia súvisiacich s poskytovaním služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Služba Podanie je elektronický formulár neanonymný, podpisované elektronickým podpisom v súlade so zákonom o eGovernmente.  Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

      Prostredníctvom služby "Podávanie podnetov a výsledkov prešetrenia súvisiacich s poskytovaním služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb" môžu sa zasielať podania, akými sú napr. hlásenie rušení, sťažnosť, žiadosť, alternatívne riešenie sporov, mimosúdne riešenie sporov a iné. Súčasťou elektronického podania môžu byť aj prílohy.

Podanie vybavuje vecne príslušný odbor.

Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií leteckej pohyblivej služby

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií leteckej pohyblivej služby alebo o vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení pre leteckú pohyblivú službu je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií leteckej pohyblivej služby alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre leteckú pohyblivú službu. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií plavebnej pohyblivej služby

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií plavebnej pohyblivej služby alebo o vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení pre plavebnú pohyblivú službu je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií plavebnej pohyblivej služby alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre plavebnú pohyblivú službu. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od druhu zariadení potrebné pridať a vyplniť resp. odobrať sekciu pre základňovú alebo pevnú rádiostanicu, ako aj sekciu pre pohyblivé rádiostanice. V prípade ak bude v prevádzke viac základňových a pevných rádiostaníc, pre každú stanicu sa sekcia vypĺňa samostatne. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre MMDS alebo MVDS systémy 

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre MMDS alebo MVDS systémy alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre MMDS alebo MVDS systémy, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre MMDS alebo MVDS systémy. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre spoje typu bod – bod

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre spoje typu bod – bod, bod – bod s pasívnym retranslatorom, bod - multibod alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre spoje typu bod – bod, bod – bod s pasívnym retranslatorom, bod - multibod, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre spoje typu bod – bod, bod – bod s pasívnym retranslatorom, bod - multibod. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od typu spoja potrebné zvoliť typ spoja. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre video PMSE zariadenia

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre video PMSE zariadenia alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre video PMSE zariadenia, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre video PMSE zariadenia. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií rádionavigačnej a rádiolokačnej služby

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií rádionavigačnej a rádiolokačnej služby alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií rádionavigačnej a rádiolokačnej služby, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre rádionavigačnej a rádiolokačnej služby. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od zariadení potrebné vyplniť a pridať opakovaciu frekvenciu, šírku impulzu, šírku pásma modulovanej nosnej, frekvenciu vysielania, prijímaciu frekvenciu, prípadne polomer obsluhovanej oblasti. Taktiež je potrebné doplniť pomocou možnosti pridať aj spektrálnu masku vysielača – tx spektrum, ale aj filter prijímača – rx filter. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemskú stanicu pevnej družicovej služby

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemskú stanicu pevnej družicovej služby (VSAT, SNG, uplink) alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemskú stanicu pevnej družicovej služby (VSAT, SNG, uplink), alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre pozemskú stanicu pevnej družicovej služby (VSAT, SNG, uplink). Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od typu pozemskej stanice potrebné vybrať správny typ pozemskej stanice družicovej služby – VSAT, SNG alebo uplink. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)