Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad 

Prijímateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 
 
Partner projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882, 811 05 Bratislava 

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Názov projektu: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad 
 
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika 
 
Celkový rozpočet: 9 316 743,76 EUR 
 
Spôsob financovania: nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja  

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť 
  
Stručný popis projektu: 
Zámerom národného projektu je posilniť výkon regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a zlepšiť dostupnosť ultrarýchleho internetu („broadband“) na Slovensku. 

Hlavné ciele projektu 

  • vytvorenie komplexnej informačnej platformy pre podporu riadiacich a rozhodovacích procesov Broadband Competence Office pri zavádzaní širokopásmových sietí na Slovensku 
  • zefektívnenie procesu regulácie a štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami a poštovými službami za účelom vytvorenia efektívne spravovaného prostredia pre potreby informačnej spoločnosti 
  • optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb 
  • poskytovanie kvalitných elektronických služieb smerom k podnikateľskému prostrediu a k občanom 
  • zlepšenie a zefektívnenie mapovania komunikačnej infraštruktúry a identifikácie bielych miest na úrovni jednotlivých domácnosti 

Hlavné výstupy projektu 

  • vybudovanie informačného systému zabezpečujúceho biznis funkcie 
  • mapovanie a monitoring pokrytia širokopásmových sietí 
  • správa verejných konzultácií, plánovaných investícií a štátnych intervencií 
  • poskytovanie informácií 
  • špecializované meracie zariadenia pre zabezpečenie výkonu činností v súlade s cieľmi projektu  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk