Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

                             

 

 

Časť PROCESY

 
a) Procesy Regulačného úradu 
Regulačný úrad ukončil v júni 2022 časť projektu týkajúcu sa dizajnu a optimalizácie niektorých vybraných procesov. Celkovo sa inovovalo a optimalizovalo približne 200 procesov, ktoré budú následne implementované do harvérovo-softvérovej podoby a pripravené na poskytovanie agendových služieb úradu elektronickým spôsobom. Ide najmä o procesy v oblastiach:

  • evidencie podnikov,
  • elektronického zberu dát,
  • správy čísel,
  • oznamovania bezpečnostných incidentov podnikov,
  • postupov štátneho dohľadu,
  • medzinárodnej koordinácie frekvenčného spektra,
  • výberových konaní na prideľovanie frekvencií,
  • evidencie telekomunikačnej infraštruktúry,
  • poštovej licencie a čistých nákladov na univerzálnu poštovú službu,
  • pohľadávok a všeobecnej správy 

 

Procesy Regulačného úradu boli realizované dodávateľom Ernst&Young, s.r.o. v sume 586 866 EUR.
 
b) Procesy Regulačného úradu a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) 

V júli resp. auguste 2022 sa začína realizovať ďalšia projektová aktivita a to v oblasti riadenia širokopásmového internetu (broadband). Regulačný úrad a MIRRI spoločne vytváraniu kanceláriu za účelom manažmentu broadbandu, tzv. Broadband Competence Office (BCO). Úlohou BCO je nastaviť procesy pre  stratégiu zavádzania ultrarýchleho internetu v SR a stanoviť postupy pre prideľovanie štátnej pomoci do budovania vysokorýchlostných sietí. Neodmysliteľnou súčasťou tejto aktivity bude tiež mapovanie Slovenska s cieľom zistiť dostupnosť broadbandu na jednotlivých adresných bodoch územia SR.

Táto aktivita potrvá do novembra 2023 a je realizovaná dodávateľom Ernst&Young, s.r.o. s celkovou zmluvnou cenou 1 124 930 EUR.
 

Časť EKONOMICKÉ MODELY PRE STANOVENIE REGULOVANEJ CENY INFRAŠTRUKTÚRY
 

Táto časť sa začala realizovať v novembri 2021 s dobou trvania 24 mesiacov. Úlohou je vypracovať cenovo-nákladové modely, pomocou ktorých sa budú určovať regulované veľkoobchodné ceny za prenájom telekomunikačnej infraštruktúry.
Pomocou týchto modelov bude možné stanoviť cenotvorbu káblovodov, HDPE rúr, mikrotrubičiek a nenasvieteného optického vlákna.

Táto časť projektu potrvá do novembra 2023 a je realizovaná dodávateľom Ernst&Young, s.r.o. s celkovou zmluvnou cenou 1 353 576 EUR.