Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Pohľadávky úradu

Pohľadávky úradu voči tretím osobám vznikajú z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, ktoré ukladá povinnosť zaplatiť úradu úhradu, zo zmluvy (peňažný záväzok, zmluvná pokuta, zmluvný úrok) a ako úroky z omeškania.

Úhrady na účely zákona o elektronických komunikáciách sú úhrady určené úradom

  • a) na základe všeobecného povolenia a všeobecného povolenia na používanie frekvencií podľa § 34,
  • b) za právo používať čísla na základe individuálneho povolenia na používanie čísel podľa § 55,
  • c) za právo používať frekvencie na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií podľa § 35,
  • d) všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 47 ods. 3 a § 55 ods. 15 (Sadzobníky).

Centrálny register splatných pohľadávok štátu je verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu; údaje, ktoré sú obsahom centrálneho registra, majú informatívny charakter.

Pohľadávky úradu