Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Predaj nevymedzeného majetku štátu

Hnuteľný prebytočný majetok štátu, ktorý nie je vymedzeným majetkom štátu (§ 8f ods. 1 zákona o správe majetku štátu) je správca oprávnený previesť (napr. predať).

Správca majetku je povinný pri ich prevode postupovať transparentne, hospodárne a efektívne.

Výzvy na predkladanie ponúk na odpredaj prebytočného majetku štátu:

 

V súčasnosti nie je zverejnená žiadna výzva.