Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Odbor informačných a komunikačných technológií

Odbor informačných a komunikačných technológií (OIKT) sa venuje podpore ostatným odborom a ich fungovaniu, zároveň zahŕňa širokú škálu činností a zodpovedností, ktoré pomáhajú efektívnejšie spravovať a poskytovať služby občanom a podnikom. 

Medzi hlavné úlohy patrí: 

Správa a podpora výpočtovej techniky - Úrad prešiel v posledných rokov úplnou modernizáciou a plne podporuje mobilitu ako aj prácu z domu, zamestnanci majú notebooky a podporu vzdialeného pripojenia, rovnako ako aj mobilné telefóny, ktoré nahradili pevné, klapkové telefóny. Zároveň úrad zabezpečuje efektívnu spoluprácu odborov digitalizáciou procesov a nasadením viacerých kolaboračných nástrojov (Teams, Sharepoint a na ňom postavený Intranet) 

Správa a podpora serverovej a sieťovej infraštruktúry - Úrad spravuje vlastnú, modernú serverovňu, zároveň má časť infraštruktúry v Datacentre ministerstva financií a strategicky umiestňuje, čo najviac nových systémov do Vládneho cloudu. 

Rozvoj a správa informačných systémov - Úrad udržiava a rozvíja informačné systémy, ktoré podporujú rôzne odbory v ich činnosti, vrátane ekonomickej správy, personalistiky, analytických činnosti, správy agendy a meracích systémov. 

Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti -  OIKT zabezpečuje, aby informačné systémy boli chránené pred kybernetickými hrozbami. To zahŕňa monitorovanie bezpečnostných hrozieb, implementáciu ochranných a detekčných opatrení a poskytovanie školení pre zamestnancov. 

Správu portálov pre služby občanom a podnikom - Úrad prevádzkuje vlastnú stránku, na ktorej poskytuje dôležité informácie laickej aj odbornej verejnosti. Referenčné dáta telekomunikačných a poštových podniko a rôzne ďalšie služby ako porovnávač internetu, merač internetu, mapy pokrytia, nevyžiadané volania a ďalšie.

Starostlivosť o dáta - Zaoberáme sa zberom, ukladaním a integráciou údajov, správou ich kvality a analýzou. Zabezpečujeme požadovanú vizualizáciu dát prostredníctvom grafických nástrojov a dashboardov a spravujeme metadáta na dokumentáciu dát. Zabezpečujeme bezpečnosť dát a implementujeme procesy automatizácie pre efektívne spracovanie. 

 IT podpora pri realizácií europrojektov - Integrovanie nových IT riešení s existujúcimi systémami. Podpora pri implementácii a testovaní, prevádzka. Správa zdrojových kódov.