Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

2024

 

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 137/2024 Z. z. zo 17. júna 2024 o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu

2023

 

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 440/2023 Z. z. zo 14. novembra 2023 o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe

 

2022

 

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 283/2022 Z. z. z 8. augusta 2022 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o prílohách k žiadosti o vydanie osvedčenia, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti

 

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 286/2022 Z. z. z 12. augusta 2022 o národnom číslovacom pláne v znení vyhlášky č. 98/2023 Z. z.

 

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z. z 12. augusta 2022, ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

 

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 291/2022 Z. z. z 22. augusta 2022, ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky pre amatérske stanice

 

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 368/2022 Z. z. z 8. novembra 2022 o zozname telefónnych čísel na vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketing

 

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 431/2022 Z. z. z 29. novembra 2022 o podrobnostiach prenositeľnosti čísla

 

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 474/2022 Z. z. z 13. decembra 2022, ktorou sa ustanovuje minimálna rýchlosť prenosu dát v oboch smeroch

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 25. júla 2022 č. 3/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla

 

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 25. júla 2022 č. 4/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak (zverejnené vo Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 6/2022 str. 5 a nasl.)