Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zoznam rezervovaných čísel 116 xxx

Každé revidované rozhodnutie Európskej komisie, ktorým sa aktualizuje zoznam rezervovaných čísel, je po svojom prijatí uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Zoznam obsahuje pre každé číslo 116 krátky popis druhu poskytovanej služby pre ktorú je číslo rezervované, spolu s prípadnými podmienkami, ktoré sa na službu vzťahujú. Ak je číslo zaradené do zoznamu v prílohe rozhodnutia EC, Regulačný úrad na vnútroštátnej úrovni zverejňuje, že číslo je k dispozícii na poskytovanie príslušnej harmonizovanej služby sociálneho významu a že možno podávať žiadosti o povolenie využívania tohto čísla.

Číslo Druh služby Poznámka
116 000  Horúca linka pre nezvestné deti pridelené podniku Orange Slovensko, a.s.
116 006  Linka pomoci pre obete trestných činov  
116 016 Linka pomoci obetiam násilia páchaného na ženách  
116 111  Linka pomoci deťom pridelené podniku Orange Slovensko, a.s.
116 117  Poradenská lekárska pohotovostná služba  
116 123  Linka dôvery poskytujúca
emocionálnu podporu