Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Medzinárodný roaming v krajinách EÚ / EHP 

Od 15. júna 2017 sú zrušené akékoľvek roamingové príplatky, pod podmienkou primeraného využívania roamingových služieb, čo sa označuje ako roaming za vnútroštátne ceny (roam like at home - RLAH). 

Od 01. júla 2022 je v platnosti nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2022/612 zo dňa 6. apríla 2022 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie.

Podľa predmetného nariadenia regulácia medzinárodného roamingu platí iba v krajinách EÚ a EHP (EHP = Európsky hospodársky priestor). 

Nové nariadenie znižuje maximálne veľkoobchodné stropy, ktoré si operátori môžu medzi sebou účtovať. Z veľkoobchodných stropov sa pridaním DPH stanovujú maximálne maloobchodné príplatky pre zákazníkov, ktorí nevyužívajú roaming primerane. Pre zákazníkov využívajúcich roaming podľa primeraných podmienok naďalej platí roaming za vnútroštátne ceny bez akýchkoľvek príplatkov. 

 

MAXIMÁLNE    ROAMINGOVÉ     VEĽKOOBCHODNÉ     STROPY
dátum hlas SMS dáta
od 1.1.2024 0,022 €/min 0,004 €/SMS 1,55 €/GB
od 1.1.2025 0,019 €/min 0,003 €/SMS 1,30 €/GB
od 1.1.2026 0,019 €/min 0,003 €/SMS 1,10 €/GB
od 1.1.2027 0,019 €/min 0,003 €/SMS 1,00 €/GB

MAXIMÁLNE    ROAMINGOVÉ     MALOOBCHODNÉ     PRÍPLATKY

dátum hlas SMS dáta
od 1.1.2024 0,0264 €/min 0,0048 €/SMS 1,86 €/GB
od 1.1.2025 0,0228 €/min 0,0036 €/SMS 1,56 €/GB
od 1.1.2026 0,0228 €/min 0,0036 €/SMS 1,32 €/GB
od 1.1.2027 0,0228 €/min 0,0036 €/SMS 1,20 €/GB

 

Konzultácie AXON

 

Aktuálne dokumenty súvisiace s reguláciou roamingu: