Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zmluvy o prepojení 

Podľa  § 27 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, úrad zverejní oznámenie o uzavretí zmluvy o prepojení sietí vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia a umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem tých častí zmluvy, ktoré majú charakter obchodného tajomstva. 

Zverejnenie zmlúv o prepojení 

Veľkoobchodné ceny zo zmlúv o prepojení: 

Zmluvy o prepojení sietí medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení (dátum účinnosti): 

Zmluvy o prepojení sietí medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení a verejnú telefónnu mobilnú službu (dátum účinnosti):  

Zmluvy o prepojení sietí medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu mobilnú službu (dátum účinnosti):

Rich Communications Services (RCS) 

SMS Interworking 

MMS Interworking