Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Trh č. 1 - rozhodnutia 2011

Relevantný TRH č. 3 - rozhodnutia - predchádzajúce kolo

Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

 

Rozhodnutie o zmene Referenčnej ponuky na prepojenie sietí

 

Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien

Príloha č. 1: Ekonomicképrevádzkové a technické predpoklady

Príloha č. 2: Podklady pre výpočet WACC

adaptabilný model - údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa

manulál pre adaptabilný model

 

Cenové rozhodnutia