Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Technické špecifikácie regulovaných rozhraní 

Zoznam technických špecifikácií ponúkaných rozhraní verejných sietí, ktoré predložili podniky podľa § 95 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

Technické špecifikácie posielajte na adresu:

  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  • Odbor regulácie elektronických komunikácií
  • Továrenská 7
  • P.O.BOX 40
  • 828 55 Bratislava 24
  • tel.:  00421  945 450 613
  • e-mail:  Technical.Regulation@teleoff.gov.sk

Podľa § 95 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách 

Podnik je povinný predkladať úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí podľa § 3 ods. 5 písm. a), na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia, v lehote najneskôr 15 dní pred uvedením rozhraní do prevádzky. 

Podľa § 2 ods. 34 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách 

Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo nepriamo pripojené k rozhraniu verejnej siete na vysielanie, spracovanie alebo prijímanie informácií; pri obidvoch spôsoboch pripojenia môže byť pripojenie realizované metalickým vedením alebo optickým vedením, alebo prostredníctvom rádiových vĺn, pričom pripojenie je nepriame, ak je medzi koncové zariadenie a koncový bod siete umiestnené iné zariadenie. 

Podľa § 2 ods. 5 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách 

Rozhranie je koncový bod siete. 

 

Formulár oznámenia členským štátom podľa článku 6.4 smernice 1999/5/EC 

Formulár zasielajte na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor regulácie elektronických komunikácií, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24, tel.:  00421  945 450 613,  e-mail: Technical.Regulation@teleoff.gov.sk. Oznámenie je možné poslať aj elektronicky s využitím one-stop notification procedure (OSN). Podrobnejšie informácie sú dostupné na http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/rtte-directive/index_en.htm 

Uvádzanie zariadení na trh  

 

Na tejto stránke môžete nájsť všetky momentálne platné dokumenty týkajúce sa regulovaných rozhraní.  

Prehliadače súborov - na stiahnutie