Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Odbor regulácie poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti poštových služieb vykonáva podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poštových službách"):

  • štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku,
  • štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku,
  • spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb,
  • funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,
  • ďalšie činnosti podľa zákona o poštových službách,
  • štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb.

Činnosti štátnej regulácie a štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb vykonáva Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb v Žiline so sídlom Ulica 1. mája 16.