Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Medzinárodná spolupráca

Skupina európskych regulátorov pre poštové služby (ERGP)

Skupina európskych regulátorov pre poštové služby (European Regulators Group for Postal Services) je poradnou skupinou Európskej komisie. Jej hlavným cieľom je pomôcť konsolidovať vnútorný trh poštových služieb a zabezpečiť jednotné uplatňovanie príslušných právnych predpisov. ERGP napomáha k dosiahnutiu týchto cieľov spoluprácou medzi nezávislými národnými regulačnými orgánmi, ako aj medzi týmito orgánmi a Komisiou.

ERGP sa skladá z národných regulačných orgánov členských štátov EÚ. Komisia, Európske združenie voľného obchodu (EFTA), národné regulačné orgány z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a kandidátske krajiny EÚ sú súčasťou skupiny ako pozorovatelia.

Na čele ERGP je predseda, ktorý je volený z členov skupiny. Práca ERGP je organizovaná do jednotlivých expertných pracovných skupín.

Pre viac informácií kliknite tu.