Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 

Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) môže poštový podnik poskytovať poštové služby iné ako univerzálna služba a poštový platobný styk len na základe registrácie podľa § 19 zákona o poštových službách v spojení s § 25 zákona o poštových službách. Úrad posúdi prihlášku a priložené dokumenty z hľadiska úplnosti a splnenia zákonných ustanovení. Po splnení podmienok poštový podnik zaregistruje a pridelí mu registračné číslo.

Prihlášku na registráciu podáva poštový podnik na predpísanom tlačive pred začatím poskytovania určených poštových služieb a poštového platobného styku. Tlačivá Prihláška na registráciu poštového podniku a Zmena údajov registrácie poštového podniku, ktorou podnik ohlasuje zmenu registrovaných údajov, sú súčasťou všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb, ktoré určuje všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb iných ako univerzálnej služby a poštového platobného styku, doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie poštového platobného styku a podrobnosti a údaje týkajúce sa registrácie.