Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Úrad vykonáva štátnu reguláciu podľa § 15 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“). Štátna regulácia je:

  • utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu poštových služieb,
  • určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových služieb,
  • určovanie všeobecných podmienok poskytovania zameniteľných poštových služieb a poštového platobného styku,
  • udeľovanie oprávnenia alebo ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu a určovanie podmienok na poskytovanie univerzálnej služby a požiadaviek na prevádzku verejnej poštovej siete,
  • regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku,
  • regulácia financovania univerzálnej služby.

Štátna regulácia sa vykonáva rozhodnutiami úradu. Úrad stanovuje všeobecne záväzným predpisom vyhláseným v Zbierke zákonov SR spôsob výpočtu čistých nákladov neprimeranej záťaže univerzálnej služby, vzory tlačív a spôsob výpočtu príspevkov poštových podnikov do kompenzačného fondu. Úrad vydáva všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb, poštovú licenciu, výnos o regulácii cien poštových služieb a poštového platobného styku pre vnútroštátny styk.