Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Financovanie univerzálnej služby

Ak z poskytovania univerzálnej služby v kalendárnom roku vzniknú poskytovateľovi univerzálnej služby čisté náklady, ktoré predstavujú pre neho neprimeranú finančnú záťaž, má poskytovateľ univerzálnej služby podľa § 57 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poštových službách“) nárok na ich náhradu.

Úrad v súlade s § 68 zákona o poštových službách ustanovil vzorec výpočtu čistých nákladov univerzálnej služby a spôsob určenia neprimeranej finančnej záťaže vo Vyhláške úradu  č. 63/2012 Z. z. z 2. februára 2012 o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby (ďalej len „vyhláška o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby“).

Financovanie univerzálnej služby sa vykonáva prostredníctvom kompenzačného fondu, ktorý na tento účel zriadil a spravuje úrad.

Prehľad príjmov a výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok zverejňuje úrad každoročne vo Vestníku úradu.

Predbežné čisté náklady univerzálnej služby

Podľa § 57 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poštových službách“) v spojení s ustanovením § 2 Vyhlášky úradu  č. 63/2012 Z. z. z 2. februára 2012 o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby (ďalej len „vyhláška o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby“), určí úrad predbežné čisté náklady za predchádzajúci rok.  

Čisté náklady univerzálnej služby

Podľa § 57 ods. 5 zákona o poštových službách úrad rozhodne o čistých nákladoch univerzálnej služby za predchádzajúci rok.  

Oddelené účtovníctvo

Úrad pravidelne preveruje sám, alebo prostredníctvom odborne spôsobilej a nezávislej osoby – audítora, súlad vedenia účtovníctva poskytovateľa univerzálnej služby s ustanoveniami § 54 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.