Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Regulácia cien

Reguláciu cien poštových služieb univerzálnej služby a poštového platobného styku vykonáva úrad podľa § 24 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“), podľa všeobecných predpisov o cenách (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláška MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov). Oznámenia úradu o vydaných opatreniach sa uverejňujú v Zbierke zákonov SR.

Ceny univerzálnej služby medzinárodného styku sú regulované podľa osobitných predpisov – Akty Svetovej poštovej únie (Svetový poštový dohovor, Vykonávací poriadok o listovej pošte a Vykonávací poriadok o poštových balíkoch). Úrad schvaľuje ceny medzinárodného styku opatrením úradu o regulácii cien poštových služieb medzinárodného styku.

Opatrenia úradu, ktorými sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku:

Vnútroštátny styk

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 20. februára 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov

Opatrenie č. 1/2024nadobúda účinnosť od 01.07.2024

pdf, 425,11 kB

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 13. februára 2023 č. 1/2023, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov

Opatrenie č. 1/2023nadobúda účinnosť od 01.03.2023 

pdf, 429,21 kB

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 14. februára 2022 č. 2/2022, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júna 2019 č. 1/2019

Opatrenie č. 2/2022nadobúda účinnosť od 01.03.2022 

pdf, 299,78 kB

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júna 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Opatrenie č. 1/2019nadobúda účinnosť od 01.07.2019 

pdf, 428,35 kB

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Opatrenie č. 1/2016nadobúda účinnosť 01.10.2016 

pdf, 234,5 kB

Výnos Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 15. decembra 2014 č. 1/2014, ktorým sa mení výnos Poštového regulačného úradu č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Výnos č. 1/2014zrušuje sa k 01.10.2016 

pdf, 209,15 kB

Výnos Poštového regulačného úradu z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Výnos č. 1/2012zrušuje sa k 01.10.2016 

pdf, 188,88 kB

Medzinárodný styk