Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 

V súvislosti s rozvojom v oblasti trhu cezhraničného dodávania balíkových zásielok dňa 22. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (ďalej len „nariadenie“). Prijatie Nariadenia bolo súčasťou úsilia o posilnenie elektronického obchodu v rámci jednotného digitálneho trhu.

Cieľom prijatia nových pravidiel na európskej úrovni je zabezpečiť transparentnosť cezhraničného dodávania balíkov a národným regulačným orgánom poskytnúť viac právomocí monitorovania tohto trhu. V zmysle nových pravidiel Európska komisia zverejňuje verejné tarify poskytovateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov na osobitnej webovej stránke. Táto webová stránka má uľahčovať spotrebiteľom a podnikom porovnávanie sadzieb.

Poskytovatelia služieb dodávania balíkov musia úradu poskytovať údaje, na základe ktorých sa posudzujú tarify a identifikujú obmedzenia trhu. Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch únie. Znenie nariadenia v slovenskom jazyku je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

V nariadení sa vyžaduje, aby poskytovatelia s 50 alebo viac zamestnancami, ako aj poskytovatelia usadení vo viac než jednej krajine EÚ, poskytli svojmu príslušnému národnému regulačnému orgánu vnútroštátne a cezhraničné ceny až 15 základných služieb dodávania balíkov.