Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Posúdenie cezhraničných sadzieb za balíky

Úrad vykonáva analýzu, ktorej cieľom je porovnanie sadzieb produktov univerzálnej služby v oblasti cezhraničného doručovania balíkov v rámci Európskej únie platných k 1. januáru príslušného kalendárneho roka. S cieľom dosiahnuť verné a spravodlivé porovnanie v rámci Európskej únie sú sadzby upravené podľa parít kúpnej sily, ktoré stanovuje EUROSTAT. Pre analýzu je použitý filtračný mechanizmus a je vykonané porovnanie príslušných sadzieb v rámci krajín Európskej únie v zmysle odporúčanej metodiky EÚ.