Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 

Úrad určuje podľa § 41 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) kvalitatívne požiadavky na poskytovanie univerzálnej služby a kontroluje ich dodržiavanie. Medzi základné kvalitatívne charakteristiky poštovej služby patrí čas prepravy poštových zásielok a dostupnosť univerzálnej služby.

Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby určujú všeobecné zásady na zabezpečenie kvality univerzálnej služby, základné charakteristiky kvality univerzálnej služby a výnimky z univerzálnej služby. Medzi základné charakteristiky univerzálnej služby patrí predovšetkým územná dostupnosť prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete, dostupnosť poštových schránok, časová dostupnosť prístupových a kontaktných miest poskytujúcich univerzálnu službu, čas prepravy zásielok, požiadavky na informácie o univerzálnej službe, zásady vybavovania reklamácií a sťažností a spokojnosť zákazníkov.