Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Čas prepravy poštových zásielok

Čas prepravy poštových zásielok je definovaný ako D+n, kde D znamená deň podania a n počet dní, ktoré uplynuli od podania po dodanie poštovej zásielky.

Norma kvality stanovuje percentuálny podiel zásielok dodaných v určenej lehote. Napr. lehota D+2 znamená, že zásielka má byť dodaná najneskôr dva dni po dni podania zásielky (sobota, nedeľa a sviatok sa nezapočítavajú).

Normy kvality – čas prepravy poštových zásielok

Rezolúcia Svetovej poštovej únie C 52/2008

Svetová poštová únia prijala rezolúciu C 52/2008 a Programom kvality služby pre roky 2009 – 2012 odporučila prijať členským štátom opatrenia, aby bola v medzinárodnej poštovej prevádzke postupným progresívnym rastom dosiahnutá norma D+5 pre prioritné listy zo 65 % v roku 2008 na 80 % v roku 2012.

Smernica 97/67/ES v znení smerníc 2002/39/ES a 2008/6/ES Európskeho parlamentu a Rady

Smernica 97/67/ES v znení smerníc 2002/39/ES a 2008/6/ES Európskeho parlamentu a Rady stanovuje pre cezhraničné prioritné zásielky (v SR listy 1. triedy) v rámci Spoločenstva nasledujúce kvalitatívne normy:

Kvalitatívne normy pre zahraničné zásielky v rámci Spoločenstva

Lehota  Norma kvality 
D+3  85 % zásielok 
D+5  97 % zásielok 

 

Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby

Úrad stanovil pre poskytovateľa univerzálnej služby  - Slovenská pošta, a. s., normy kvality pre základné služby vo vnútroštátnom poštovom styku na úrovni 92 % od roku 2023:

Druh zásielky  Lehota  Norma kvality 
List najrýchlejšej kategórie D+1 92 % zásielok
List štandardnej kategórie D+2 92 % zásielok
Balík najrýchlejšej kategórie D+2 92 % zásielok
Poštový poukaz D+2 92 % zásielok
Reklamná adresovaná zásielka D+4 92 % zásielok

 

Plnenie noriem kvality

Výsledky merania času prepravy vo vnútroštátnom poštovom styku: