Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Spokojnosť zákazníkov

Poskytovateľ univerzálnej služby v súlade s čl. 11 Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby zisťuje údaje o spokojnosti zákazníkov s poskytovaním univerzálnej služby a zabezpečí meranie spokojnosti zákazníkov s kvalitou univerzálnej služby na reprezentatívnej vzorke najmenej 1 000 zákazníkov, a to najmenej jedenkrát za rok.

Výsledky merania spokojnosti zákazníkov s kvalitou univerzálnej služby: