Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výnimky z univerzálnej služby

Výnimky z povinnosti zabezpečiť jedno dodanie každý pracovný deň (výnimky z univerzálnej služby) sú definované v čl. 7 Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby

Prehľad počtu miest spadajúcich pod výnimky z univerzálnej služby (údaj k 31.12. príslušného kalendárneho roka)

Špecifikácia miesta Rok
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Miesta bez doručovacej služby 1937 1957 1990 2005 2061 2095 2015
Miesta s obmedzeným doručovaním miesta s nepravidelným doručovaním 290 290 292 286 264 265 228
miesta s doručovaním do doručovacích schránok 746 751 748 717 739 736 574
Celkom 2973 2998 3030 3008 3064 3096 2817

Miesta bez doručovacej služby sú miesta, pre ktoré je dodávanie zásielok zabezpečované formou odnášky z pošty alebo iným spôsobom, ktorý si adresát dohodne s poskytovateľom univerzálnej služby podľa poštových podmienok.

Miesta s obmedzeným doručovaním sú miesta, pre ktoré je dodávanie zásielok zabezpečované doručovaním menej ako 5-krát v týždni, t. j. nie každý pracovný deň (miesta s nepravidelným doručovaním) alebo doručovaním do doručovacích schránok.