Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Správa o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku

Úrad sleduje, či univerzálna služba a poštový platobný styk sú zabezpečené v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby. Podľa § 42 zákona o poštových službách každoročne do 1. júna zverejňuje na svojom webovom sídle správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku za predchádzajúci kalendárny rok.