Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb 

Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb je rozhodnutie úradu o štátnej regulácii trhu poštových služieb, ktoré sa vydáva podľa § 17 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a ktoré podľa § 19 až § 23 zákona o poštových službách špecifikuje podmienky registrácie.  

Aktuálne platné všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb bolo zverejnené vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30.3.2012. Účinnosť nadobudlo dňom vyhlásenia. Zmena tohto všeobecného povolenia bola zverejnená dňa 28.4.2014 vo Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.  

 

Všeobecné povolenie určuje:  

  1. všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb iných ako univerzálna služba a poštového platobného styku,
  2. doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie poštového platobného styku,
  3. podrobnosti a údaje o registrácii,
  4. podrobnosti o preukázaní spôsobilosti, pripravenosti a schopnosti zabezpečiť určené podmienky poskytovania poštových služieb.

 

Všeobecné povolenie sa vzťahuje na:   

  1. poštové služby zahŕňajúce vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do 50 kg,
  2. poštový platobný styk podľa § 2 ods. 8 zákona o poštových službách,
  3. doplnkové služby k poštovým službám a poštovému platobnému styku podľa písm. a) a b).