Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vybavené petície 

Úrad podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu reguláciu poštových služieb a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb. Úrad ako príslušný orgán verejnej moci pri vybavovaní petícií patriacich do jeho pôsobnosti postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“).

V zmysle § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve úrad zverejňuje výsledok vybavenia petície na webovom sídle úradu: